Ochrona danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i wyrażenie zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych jest ważnym zagadnieniem dla firmy DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH (w dalszej części zwanej DMG) jako administratora strony internetowej www.dmg-dental.com. Ochrona Państwa praw osobistych ma dla na ogromne znaczenie. Dlatego tworząc swoje strony internetowe, kierowaliśmy się zasadą, aby ograniczać się do gromadzenia tylko niezbędnych dla nas informacji na Państwa temat. 

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie gromadzimy wyłącznie wymienione poniżej dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu / kod statusu HTTP
 • ilość każdorazowo przesyłanych danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przesyłane razem z właściwymi żądanymi danymi z Internetu do Państwa komputera. Tam też dane te zostają zapisane i czekają na późniejsze wywołanie.

Wykorzystujemy pliki cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić obsługę naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Zgodnie z własnymi życzeniami mogą Państwo wprowadzić takie ustawienia swojej przeglądarki, aby byli Państwo informowani o stosowaniu plików cookie, aby podejmować za każdym razem decyzję o ich akceptacji lub aby zasadniczo zaakceptować lub zasadniczo wykluczyć akceptację plików cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznania, czy Państwa komputer już raz łączył się z naszą ofertą internetową (cookies trwałe) albo do zapisywania ostatnio przeglądanych ofert (cookies sesyjne).
Większość z wykorzystywanych przez nas plików cookie zostaje usunięta z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Państwa komputerze, co umożliwia nam jego ponowne rozpoznanie przy następnej wizycie (cookies trwałe).
Nie ponoszą Państwo żadnych strat ani najmniejszego ryzyka w związku ze sposobem, w jaki korzystamy z plików cookie. Chcąc korzystać z naszych udogodnień, najlepiej zezwolić na akceptację plików cookie na naszej stronie internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy te Państwa dane osobowe, które pozyskujemy w efekcie skorzystania z naszych serwisów internetowych, tylko w dopuszczonych prawem ramach i tylko w celu, w jakim je nam Państwo udostępniają (np. żądanie materiałów informacyjnych, wprowadzanie komentarzy, zamówienia newsletterów). Zebrane dane podlegają kompleksowym zabezpieczeniom, które uniemożliwiają dostęp osobom niepowołanym, wykorzystywanie niezgodne z przepisami oraz chronią dane przed zniszczeniem lub utratą. Dane są przesyłane przez Internet w postaci zakodowanej zgodnie z certyfikatem SSL. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy możliwe dzięki temu szyfrowanie 128-bitowe należy postrzegać jako bezpieczne. Popularne na rynku przeglądarki obsługują tę procedurę SSL.

Kiedy decydują się Państwo wprowadzić dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail, na przykład z wykorzystaniem formularzy na stronie internetowej, wraz z ich wysłaniem wyrażają Państwo zgodę, abyśmy mogli gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać udostępnione nam dane w przewidzianym celu, np. w celu przetworzenia Państwa zapytania. Ponadto w ramach tego procesu gromadzimy:

 • adres IP docelowego serwera poczty elektronicznej,     
 • datę i godzinę zapytania,      
 • adres e-mail nadawcy,      
 • adres e-mail odbiorcy.


Jeśli mieliby Państwo przesłać do nas e-mail o poufnej treści, zalecamy usilnie zakodować taką wiadomość, aby uniemożliwić osobom niepowołanym jej przeczytanie i sfałszowanie na ścieżce transmisji. Jeżeli natomiast chcą Państwo otrzymać oferowany na naszej stronie internetowej newsletter, zwracamy uwagę, że dane pobierane na stronie logowania naszego newslettera, w którym informujemy o wszystkich naszych usługach, wykorzystujemy wyłącznie do jego wysyłania. Po zalogowaniu przesyłamy Państwu e-mail z potwierdzeniem, w którym umieszczony jest link. Należy ten link kliknąć, aby zakończyć logowanie do naszego newslettera (double-opt-in). W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając link umożliwiający wypisanie się z niego. Kiedy zwrócą się Państwo do nas na przykład z prośbą o informacje o produktach lub usługach, do ich przesłania wykorzystamy Państwa dane. Może to się wiązać z koniecznością przekazania Państwa danych przez DMG firmom zależnym oraz partnerom handlowym w celu wypełnienia umów. Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie w formie tekstowej mogą Państwo skierować na adres privacy(at)dmg-dental.com albo pocztą na adres DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Datenschutzbeauftragter, Elbgaustr. 248, 22547 Hamburg.


Prawa osób zainteresowanych

Mają Państwo prawo w każdej chwili nieodpłatnie dochodzić następujących praw osób zainteresowanych odnośnie do dotyczących Państwa danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,       
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu,       
 • prawo do przenoszenia danych.

Niniejsza deklaracja o ochronie danych jest dostosowywana i modyfikowana odpowiednio do rozwoju ochrony danych i technologii zabezpieczeń. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej deklaracji.

Ubieganie się o pracę w DMG

Jeżeli dostarczą Państwo informacji w związku z ubieganiem się o pracę w DMG, przetworzymy te dane, aby wyjść naprzeciw Państwa życzeniu podjęcia u nas pracy.

Anonimowość i informacje zbierane automatycznie

Z zasady mogą Państwo wywoływać strony internetowe DMG bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Państwa odwiedziny na naszych stronach internetowych są rejestrowane. Zbierane są wówczas tylko następujące dane dostępowe: adres IP aktualnie używany przez Państwa komputer, nazwa wywołanej strony, data i godzina żądania, ilość przesyłanych danych, komunikat, czy wyszukiwanie powiodło się, opis typu wykorzystywanej przeglądarki internetowej, używana przeglądarka internetowa, system operacyjny, liczba odwiedzin, przeciętny czas pobytu, wywoływane strony.

Odniesienie do osoby jest dla nas z reguły niemożliwe, dlatego na podstawie tych danych nie jesteśmy w stanie definiować profili osobowych użytkowników. Zgromadzone informacje są wykorzystywane do atrakcyjnej prezentacji stron internetowych DMG i do optymalizacji ich treści.

Facebook

Na tych stronach internetowych są używane wtyczki społecznościowe administrowane przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Za każdym razem, gdy wywołują Państwo stronę naszej witryny internetowej opatrzonej takimi wtyczkami, następuje połączenie z serwerami Facebooka i jednocześnie wtyczka ta jest prezentowana w Państwa przeglądarce na stronie internetowej. Dzięki temu do serwera Facebooka przekazywane są informacje na temat tego, które z naszych stron internetowych były przez Państwa odwiedzane.
Jeżeli równocześnie są Państwo zalogowani jako użytkownicy Facebooka, Facebook przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka. W przypadku używania funkcji wtyczki (np. klikanie przycisku ekranowego „Lubię to!”, wpisanie komentarza) także te informacje są przyporządkowywane do Państwa konta na Facebooku, czemu mogą Państwo zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się przed użyciem wtyczki. Bliższe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych przez Facebooka, Państwa praw, możliwości ochrony własnej sfery prywatnej znajdą Państwo we wskazówkach o ochronie danych Facebooka.

Instagram

Na tych stronach instalowane są wtyczki serwisu społecznościowego Instagram. Funkcje te są oferowane przez firmę Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Kiedy są Państwo zalogowani na swoim koncie na Instagramie, klikając przycisk ekranowy Instagram mogą Państwo powiązać treści naszych stron ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przyporządkować odwiedziny naszych stron do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako operatorzy stron nie otrzymujemy żadnej informacji o treści przekazywanych danych ani o ich wykorzystywaniu przez Instagram.
Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo w deklaracji o ochronie danych Instagrama: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter

 

Na tych stronach internetowych są używane wtyczki serwisu społecznościowego Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Kiedy wywołują Państwo Twittera, a zwłaszcza gdy korzystają Państwo z funkcji „Podaj dalej”, Twitter kojarzy Państwa konto z najczęściej odwiedzanymi stronami internetowymi. Jest to przekazywane do wiadomości innym użytkownikom serwisu Twitter, przede wszystkim Państwa obserwującym. W ten sposób odbywa się też przesyłanie danych na Twitterze. Firma DMG nie jest informowana przez serwis Twitter o przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu. Dokładne informacje mogą Państwo uzyskać pod linkiem: twitter.com/privacy. Prosimy jednak pamiętać o możliwości zmiany swoich ustawień ochrony danych w serwisie Twitter w ustawieniach swojego konta w tym serwisie na stronie twitter.com/account/settings.Pinterest

Na tych stronach internetowych są używane wtyczki społecznościowe administrowane przez firmę Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest”). Jeżeli wywołana przez Państwa strona zawiera taką wtyczkę, używana przeglądarka ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła wówczas dane logowania do serwera Pinterest w Stanach Zjednoczonych. Takie dane logowania mogą zawierać Państwa adres IP, adresy odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, rodzaj i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę zapytania, Państwa sposób korzystania z Pinterest oraz pliki cookie.

Dalsze informacje o celu, zakresie i dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Pinterest oraz Państwa praw, możliwości ochrony własnej sfery prywatnej znajdą Państwo we wskazówkach o ochronie danych Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING

Na tych stronach instalowane są wtyczki serwisu społecznościowego XING.com. Te komponenty tworzą serwis firmy XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej wyposażonej w którykolwiek z tych komponentów komponent ten powoduje, że używana przez Państwa przeglądarka pobiera odpowiednią wizualizację komponentu XING.

Zgodnie z naszym stanem wiedzy XING nie gromadzi za pośrednictwem naszej strony internetowej żadnych danych osobowych użytkownika. XING nie gromadzi również adresów IP. Poza tym nie analizuje się charakterystyki użytkownika z wykorzystaniem plików cookie w związku z przyciskiem ekranowym „XING Share”. Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo we wskazówkach o ochronie danych dotyczących przycisku ekranowego XING Share na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Youtube

Na tych stronach internetowych używane są komponenty (filmy wideo) serwisu YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, będącego firmą koncernu Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ze swojej strony korzystamy z udostępnionej przez YouTube opcji „- rozszerzony tryb ochrony danych -”. Za każdym razem, gdy wywołują Państwo stronę z osadzonym filmem wideo, następuje połączenie z serwerami YouTube i jednocześnie jego treść jest prezentowana w Państwa przeglądarce na stronie internetowej.

Zgodnie z informacjami YouTube w „- rozszerzonym trybie ochrony danych -” do serwera YouTube przesyłane są dane, zwłaszcza o tym, które z naszych stron internetowych były przez Państwa odwiedzane, tylko wówczas, gdy obejrzą Państwo film. Jeżeli równocześnie są Państwo zalogowani na YouTube, informacje te zostaną przyporządkowane do Państwa konta użytkownika YouTube. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta użytkownika przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje o ochronie danych przez YouTube są udostępniane przez Google pod poniższym linkiem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia analitycznego oferowanego przez firmę Google Inc. (w dalszej części zwaną: Google).
Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze, co umożliwia analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z tej strony internetowej, są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane.
W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej Google skróci jednak Państwa adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej albo w innych państwach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach Państwa pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do analizowania, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony, do zestawiania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z używaniem strony internetowej i samego Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest kojarzony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą też mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Ponadto mogą Państwo blokować przesyłanie danych, które zostały zgromadzone przez pliki cookie podczas używania strony internetowej
(łącznie z adresem IP) i uniemożliwić Google dalsze przetwarzanie takich danych, pobierając poniższą wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Po dalsze informacje zapraszamy na stronę: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Proszę pamiętać, że Google Analytics zostało rozszerzone na tej stronie internetowej przez kod gat._anonymizeIp(); służy on do anonimowego zapisywania adresów IP (tzw. „IP Masking”).

Google-Adwords

Poza tym do reklamowania naszej strony internetowej używamy narzędzia reklamowego „Google Adwords”. W ramach tego serwisu używamy na naszych stronach narzędzia analitycznego „Conversion-Tracking” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, w dalszej części zwanej „Google”. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google, na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa gromadzi i zapisuje na Państwa komputerze. Tzw. „conversion cookies” tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeśli jednak odwiedzą Państwo określone strony naszej witryny internetowej, zanim plik cookie straci ważność, my i Google będziemy mogli rozpoznać, że kliknęli Państwo jedną z naszych reklam umieszczonych w Google i zostali przekierowani na naszą stronę.

Informacje pozyskane za pomocą „conversion cookies” służą Google do sporządzania statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dzięki tej statystyce poznajemy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę, oraz które strony naszej witryny internetowej zostały następnie wywołane przez poszczególnych użytkowników. Ani my, ani też inne podmioty reklamujące się za pośrednictwem „Google Adwords” nie otrzymujemy jakichkolwiek informacji, dzięki którym można osobiście zidentyfikować użytkownika.

Mogą Państwo zapobiec instalacji „conversion cookies” poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki, choćby poprzez ustawienie, które wyłącza automatyczne instalowanie plików cookie albo blokuje tylko pliki cookie z domeny „googleadservices.com”.

Stosowną deklarację ochrony danych Google znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://services.google.com/sitestats/de.html

Google AdSense

 

Na naszej stronie internetowej używamy Google AdSense. Google AdSense to narzędzie firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA do dodawania ogłoszeń reklamowych. Google AdSense stosuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze, co umożliwia analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Oprócz tego Google AdSense wykorzystuje tzw. Web Beacons. Dzięki nim Google może analizować informacje, jak na przykład przepływ odwiedzających na naszej stronie. Informacje te są przesyłane wraz z Państwa adresem IP i ewidencją wyświetlonych formatów reklamowych do Google w USA, tam zostają zapisane i mogą być przekazywane partnerom handlowym Google. Google nie kojarzy jednak Państwa adresu IP z innymi gromadzonymi przez Państwa danymi. Mogą Państwo uniemożliwić instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą też mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, deklarują Państwo zgodę na przetwarzanie gromadzonych za jej pośrednictwem danych przez Google w opisany wyżej sposób i w wyżej wymienionym celu.

Google Remarketing Na naszych stronach korzystamy z narzędzia Google Remarketing firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, w dalszej części zwanej „Google”. Google Remarketing umożliwia wyświetlanie reklam użytkownikom, którzy w przeszłości odwiedzili już naszą stronę internetową. Dzięki temu w ramach sieci reklamowej Google mogą być prezentowane na naszej stronie ogłoszenia reklamowe dostosowane do Państwa zainteresowań. Google Remarketing wykorzystuje do tej analizy pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze, co umożliwia analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Dzięki temu możliwe jest ponowne rozpoznanie naszych gości, kiedy tylko wywołają te strony internetowe w ramach sieci reklamowej Google. W ten sposób w ramach sieci reklamowej Google mogą być prezentowane ogłoszenia reklamowe dotyczące treści, które odwiedzający wywoływał wcześniej na stronach sieci reklamowej Google, również używających funkcji Remarketing Google. Jednocześnie Google nie gromadzi, zgodnie z własnymi informacjami, żadnych danych osobowych. Mogą Państwo wyłączyć tę funkcję, dokonując odpowiednich ustawień na stronie www.google.com/settings/ads.

 

Pytania dotyczące ochrony danych

Stały rozwój Internetu wpływa także na strategię ochrony danych DMG. Wszelkie pytania, sugestie lub uwagi dotyczące ochrony danych w DMG mogą Państwo przesłać w każdej chwili drogą mailową na poniższy adres: privacy(at)dmg-dental.com

Adres pocztowy:

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Pełnomocnik ds. ochrony danych
Elbgaustr. 248
22547 Hamburg